MUstafa ekledi

Mendil aldım onbeşe,
Onu serdim güneşe,
Gitti yarim gelmeldi,
Beni aldı telaşe.