meltem özbakır ekledi

şu dağlar ala dağlar
al giymiş kora bağlar
sevdiğinden ayrılan
kah düşünür kah ağlar