dürdiş ekledi

patlıcanı haşladım
doğramaya başladım
armi aklıma düşünce
ağlamaya başladım