saçıkaralı ekledi

çarşıda havuç kaynana
oğlun çavuş kaynana
oğlun gelin getirdi
ahırada savuş kaynana