serseri aliş ekledi

duvar yarılmasın
yarim bana darılmasın
yarim bana darılıp da
ellere sarılmasın