deniz ekledi

denizmavi olurmu?
balık pulsuz olurmu?
biricik okul öğrencileri
öğretmensiz olurmu??