buket yıldırım ekledi

dam kapısı açıldı
ince boncuk saçıldı
yer kapısından girince
gözüm gönlüm açıldı