Oğuz sarcan ekledi

Aşk ile düştüm yollara
Kerem oldum çıktım dağlara.
Anası kızı vermedi.
Lal ola kaynana