güven can parçaoğlu ekledi

vur kalbime hançeri
hançer kana bulansın
fazla derine inme
çünkü orda sen varsın