Editör ekledi

Kiraz dalın eğmeli,
Kirazını yemeli,
Şu yetişen kızlara,
İç güveysi girmeli.