Sezai ekledi

Değirmen ak suvaklı
Bendi çifte kavaklı
Beyim bir başın kaldır
Gelin geldi duvaklı