meltem kaya ekledi

görümceler
göz taşı
gördüğün yerde
bas taşı