Emirhan ekledi

Süpürgenin telleri,
Bursanın güzelleri,
Kız istemeye gelmiş,
İstanbulun kelleri.