mustafa ekledi

içmedim suyunu
yemedim aşını
bana öyle bakma
yolarım saçını başını