Sadri ekledi

Aşık der ki biçare
Biçareye ne çare
Et koksa tuz katarlar
Tuz kokarsa ne çare