dürdiş ekledi

yüzü güzel,endamı hoş gelin!
oğlumu verdim ben sana,
sen de zulmetme bana,
olacaksın sen de kaynana.