Cüneyt ekledi

Feleğin altın köşkü
Genç ömrüm böyle geçti
Gel felek ispat eyle
Hangi günüm hoş geçti