deniz ekledi

masa üstünde keklik
kızlar giyer etekelik
kızlarda kabahat yok
erkelerde eşşeklik