Şeyma ekledi

Darbukamın derisi
Beni ister birisi
Adını söyleyemem
İşte orda kendisi