büşra ekledi

kara biber dibekte
bir yar sevdim gurbette
olsun varsın gurbette
seviyorum elbette