urfalı ekledi

iki tahta kalındır
kayın babam zalımdır
ne kadar zalım olsa
kızı benim malımdır