ilayda gindağ ekledi

masa üstünde bardak
yuvarlakmı yuvarlak
şipaliden kız almak
cennetten gül koparmak