baba abdullah ekledi

kalede taş olayım
gözüne yaş olayım
yarim yemek yer iken
sofrada aş olayım