__NİDA__ ekledi

Sen yanımdayken
Çiçeğim açtı anne
Gurbet ellere gittim
Döküldü yapraklarım anne