ömer ekledi

leblebiyi koydum tasa
doldurdum basa basa
bizim gelin çok güzel
acıcık boyu kısa